Quyết định 630/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 630/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí Ngày ban hành: 10/05/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến nằm 2030 ...
 • 1. Quan điểm chỉ đạo
 • 2. Mục tiêu
 • 3. Nhu cầu vốn và nguồn vốn thực hiện
 • 4. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch
 • 5. Danh mục dự án ưu tiên
 • Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ...
 • 1. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 3. Sở Khoa học và Công nghệ
 • 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 5. Sở Tài chính
 • 6. Sở Y tế
 • 7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
 • 8. Sở Công Thương
 • 9. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 10. Vườn Quốc gia Ba Bể
 • 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các Đoàn thể của tỉnh
 • 12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 630/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 630/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 630/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 630/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 630/QĐ-UBND

Đang cập nhật