Quyết định 277/QĐ-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 277/QĐ-UBDT

Tiêu đề: Quyết định 277/QĐ-UBDT năm 2020 về chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 277/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải Ngày ban hành: 10/06/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 277/QĐ-UBDT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 277/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 277/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 277/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 277/QĐ-UBDT

Đang cập nhật