Văn bản khác 3003/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 3003/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 3003/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 Số hiệu: 3003/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Kế hoạch 3003/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

 • KẾ HOẠCH VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • 1. Tham gia xây dựng pháp luật về PCTN và tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo ...
 • 2. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
 • 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị
 • 2. Đề nghị các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh
 • 3. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 3003/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 3003/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 3003/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 3003/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 3003/KH-UBND

Đang cập nhật