Quyết định 18/2020/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2020/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 18/2020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/06/2020 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH THIẾT LẬP KHU VỰC CẤM BAY, KHU VỰC HẠN CHẾ BAY ĐỐI VỚI TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Khu vực cấm bay
 • Điều 4. Khu vực hạn chế bay
 • Điều 5. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương
 • Điều 6. Nguồn kinh phí
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC SƠ ĐỒ KHU VỰC CẤM BAY, HẠN CHẾ BAY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2020/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật