Nghị quyết 91/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 91/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020 Số hiệu: 91/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/06/2020 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị quyết 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020

  • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2020
  • 1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020
  • 2. Về tháo gỡ khó khăn, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trong thời gian đại dịch Covid-19
  • 3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS
  • 4. Về giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
  • 5. Về ban hành văn bản quy định chi tiết và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao
  • 6. Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
  • 7. Về dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025
  • 8. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 91/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 91/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 91/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 91/NQ-CP

Đang cập nhật