Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số hiệu: 673/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung Ngày ban hành: 12/06/2020 Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  • Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo ...
  • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ...
  • PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP KHÔNG THỰC HIỆN THANH TRA
  • A Tại Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • B Tại Cục Quản lý lao động ngoài nước:
  • C Tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:
  • PHỤ LỤC 02 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật