Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phạm Anh Tuấn Ngày ban hành: 04/05/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa
  • Điều 4. Một số Quy định cụ thể về tách thửa
  • Điều 5. Những trường hợp không được tách thửa
  • Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, ngành và đơn vị có liên quan
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 8. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật