Quyết định 1188/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 1188/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa Ngày ban hành: 06/05/2020 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ...
 • Điều 2. Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở ...
 • DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH; PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CÁC HUYỆN ...
 • Phần I HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG BẢN DANH MỤC
 • I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. CẤU TẠO CỦA BẢN DANH MỤC
 • III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI VẬN DỤNG
 • Phần II DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH; CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC CÁC ...
 • I. NHÓM TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG
 • 1. Tài liệu tổng hợp
 • 2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê
 • 3. Tài liệu tổ chức, cán bộ
 • 4. Tài liệu lao động, tiền lương
 • 5. Tài liệu tài chính, kế toán
 • 6. Tài liệu xây dựng cơ bản
 • 7. Tài liệu khoa học công nghệ
 • 8. Tài liệu hợp tác quốc tế
 • 9. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • 10. Tài liệu thi đua, khen thưởng
 • 11. Tài liệu pháp chế
 • 12. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở
 • 13. Tài liệu tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan
 • II. NHÓM TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN
 • DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA HĐND, UBND, VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QH, HĐND VÀ UBND TỈNH; HĐND, UBND ...
 • Phần I HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG BẢN DANH MỤC
 • I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. CẤU TẠO CỦA BẢN DANH MỤC
 • III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI VẬN DỤNG
 • Phần II DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA HĐND, UBND, VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND VÀ UBND TỈNH; ...
 • A. NHÓM TÀI LIỆU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 • B. NHÓM TÀI LIỆU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
 • I. TÀI LIỆU TỔNG HỢP
 • II. TÀI LIỆU KINH TẾ
 • III. TÀI LIỆU VỀ NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - NGƯ NGHIỆP - THỦY SẢN - THỦY LỢI
 • IV. TÀI LIỆU VỀ CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
 • V. TÀI LIỆU VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • VI. TÀI LIỆU XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
 • VII. TÀI LIỆU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH
 • VIII. TÀI LIỆU GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • IX. TÀI LIỆU VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO
 • X. TÀI LIỆU VỀ Y TẾ - XÃ HỘI
 • XI. TÀI LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 • XII. TÀI LIỆU QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
 • XIII. TÀI LIỆU TÔN GIÁO
 • XIV. TÀI LIỆU VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT
 • XV. TÀI LIỆU VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
 • C. NHÓM TÀI LIỆU CỦA VĂN PHÒNG
 • 1. Tài liệu hành chính - tổ chức
 • 2. Tài liệu thi đua khen thưởng
 • 3. Tài liệu văn thư, lưu trữ
 • 4. Tài liệu quản trị - tài vụ
 • 5. Tài liệu của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể cơ quan
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1188/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1188/QĐ-UBND

Đang cập nhật