Quyết định 184/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 184/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 184/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Số hiệu: 184/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng Ngày ban hành: 26/03/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 184/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan sử dụng ngân ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ
 • 1. Mục tiêu
 • 2. Yêu cầu
 • 3. Nhiệm vụ trọng tâm
 • II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC LĨNH VỰC
 • 1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
 • 2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công
 • 3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu
 • 4. Trong quản lý, sử dụng tài sản công
 • 5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
 • 6. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
 • 7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp
 • 8. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
 • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 184/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 184/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 184/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 184/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 184/QĐ-UBND

Đang cập nhật