Quyết định 317/QĐ-UBND-HC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 317/QĐ-UBND-HC

Tiêu đề: Quyết định 317/QĐ-UBND-HC về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành Số hiệu: 317/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phạm Thiện Nghĩa Ngày ban hành: 23/03/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 317/QĐ-UBND-HC về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, các tổ chức ...
 • CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020
 • 1. Mục tiêu
 • 2. Yêu cầu
 • 3. Nhiệm vụ trọng tâm
 • II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC LĨNH VỰC
 • 1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN)
 • 2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công
 • 3. Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu
 • 4. Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, phương tiện đi lại, tài sản công
 • 5. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
 • 6. Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
 • 7. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước
 • 8. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
 • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 317/QĐ-UBND-HC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 317/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 317/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 317/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 317/QĐ-UBND-HC

Đang cập nhật