Quyết định 1052/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1052/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 1052/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung Ngày ban hành: 29/04/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH VĨNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ...
 • KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH VĨNH LONG
 • I. MỤC ĐÍCH, YẾU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Nội dung Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • 2. Giải pháp công nghệ
 • III. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG
 • 1. Nội dung
 • 2. Vận hành
 • IV. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • 1. Thời gian:
 • 2. Tiến độ thực hiện
 • V. CÔNG BỐ CHÍNH THỨC
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1052/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1052/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1052/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1052/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1052/QĐ-UBND

Đang cập nhật