Thông tư 10/2020/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2020/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 10/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải Ngày ban hành: 15/06/2020 Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 03/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ...
  • Điều 1. Bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2020/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2020/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2020/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2020/TT-BCT

Đang cập nhật