Quyết định 395/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 395/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 395/QĐ- BTTTT năm 2020 Hướng dẫn về sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ban hành Số hiệu: 395/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng Ngày ban hành: 23/03/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 395/QĐ- BTTTT năm 2020 Hướng dẫn về sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG MÃ ĐỊNH DANH VĂN BẢN VÀ BỘ TIÊU CHÍ VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn về việc sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách ...
 • HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG MÃ ĐỊNH DANH VĂN BẢN VÀ BỘ TIÊU CHÍ VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TRONG ...
 • I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Điều khoản chuyển tiếp
 • II. HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG MÃ ĐỊNH DANH VĂN BẢN
 • III. BỘ TIÊU CHÍ VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU ...
 • 1. Tiêu chí chung
 • 2. Tiêu chí về chức năng
 • 3. Tiêu chí về hiệu năng
 • 4. Tiêu chívề an toàn, bảo mật
 • 5. Tiêu chí về tính năng kỹ thuật khác
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 395/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 395/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 395/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 395/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 395/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật