Quyết định 364/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 364/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 364/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 364/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh Ngày ban hành: 28/02/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân tộc, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 364/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 364/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 364/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 364/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 364/QĐ-BTP

Đang cập nhật