Quyết định 681/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 681/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án ứng phó hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước có thể xảy ra ở mức “rất nghiêm trọng” trong các tháng còn lại của mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 681/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu Ngày ban hành: 13/03/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án ứng phó hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước có thể xảy ra ở mức “rất nghiêm trọng” trong các tháng còn lại của mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ HẠN, XÂM NHẬP MẶN, THIẾU NƯỚC CÓ THỂ XẢY RA Ở MỨC “RẤT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Ứng phó hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước có thể xảy ra ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ...
 • PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ HẠN, XÂM NHẬP MẶN, THIẾU NƯỚC CÓ THỂ XẢY RA Ở MỨC “RẤT NGHIÊM TRỌNG” TRONG CÁC THÁNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ HẠN, XÂM NHẬP MẶN
 • III. NGUỒN VỐN CHO THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 681/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 681/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 681/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 681/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 681/QĐ-UBND

Đang cập nhật