Văn bản khác 43/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 43/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2020 thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 Số hiệu: 43/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Dũng Ngày ban hành: 10/03/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 43/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 43/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 43/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 43/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 43/KH-UBND

Đang cập nhật