Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 03/2020/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 09/06/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN DỰ ÁN SẢN XUẤT PHIM CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Trách nhiệm của Cơ quan lựa chọn dự án
 • Điều 5. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý dự án
 • Điều 6. Trách nhiệm của Cơ sở sản xuất phim
 • Chương II TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng
 • Điều 8. Thành lập Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng
 • Điều 9. Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng
 • Điều 10. Nguyên tắc, phương thức làm việc của Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng
 • Điều 11. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng
 • Điều 12. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng, Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 HỒ SƠ DỰ ÁN SẢN XUẤT PHIM
 • PHỤ LỤC 2 PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN SẢN XUẤT PHIM “......”
 • PHỤ LỤC 3 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN DỰ ÁN SẢN XUẤT PHIM
 • I. Thành phần tham gia:
 • II. Nội dung làm việc
 • PHỤ LỤC 4 PHỤ LỤC TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH TỔNG DỰ TOÁN SẢN XUẤT PHIM “…….”
 • PHỤ LỤC 5 PHỤ LỤC THẨM ĐỊNH TỔNG DỰ TOÁN CHI TIẾT SẢN XUẤT PHIM “…..”
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL để xử lý: