Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 32/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng Ngày ban hành: 08/06/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết định số 59 ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ...
 • QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI BẰNG NGUỒN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án
 • Điều 4. Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư dự án
 • Điều 5. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án
 • Điều 6. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án
 • Điều 7. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư dự án
 • Điều 8. Danh mục dự án đầu tư nhà ở xã hội
 • Điều 9. Trình tự lựa chọn nhà đầu tư dự án
 • Điều 10. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 11. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu
 • Điều 12. Tổ chuyên gia
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 15. Trách nhiệm nhà đầu tư được lựa chọn
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật