Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 1662/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy Ngày ban hành: 17/06/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA ...
 • Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng ...
 • Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
 • 1. Xây dựng mô hình nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Đỏ gắn với bảo tồn, phát huy xây dựng sản phẩm ...
 • 2. Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây ...
 • 3. Xây dựng, phát huy mô hình Câu Lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới ...
 • 4. Xây dựng mô hình chế tác và trình diễn đàn tính dân tộc Thái gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền ...
 • 5. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong phong trào xây ...
 • 6. Xây dựng mô hình Câu Lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K'ho gắn với bảo tồn, phát huy phục vụ phát triển ...
 • 7. Xây dựng và phát huy mô hình Câu Lạc bộ hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch trong phong trào ...
 • 8. Xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật