Văn bản khác 05/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 05/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2020 về thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa các cấp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Số hiệu: 05/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 09/01/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2020 về thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một cửa các cấp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN TRUNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Công tác triển khai thực hiện
 • 2. Kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp
 • 3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin
 • 4. Về quy trình thủ tục hành chính
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 1 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NĂM 2019 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NĂM 2019 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH QUÂN ...
 • PHỤ LỤC SỐ 3 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NĂM 2019 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH BHXH ...
 • PHỤ LỤC SỐ 4 QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ (CÔNG AN TỈNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 05/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 05/KH-UBND

Đang cập nhật