Thông báo 191/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 191/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 191/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác cải cách hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 191/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy Ngày ban hành: 28/05/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông báo 191/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác cải cách hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ...
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
  • III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 191/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 191/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 191/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 191/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 191/TB-VPCP

Đang cập nhật