Quyết định 92/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 92/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện phương án phân vùng cấp nước tại khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 92/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Phạm Văn Hậu Ngày ban hành: 09/04/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện phương án phân vùng cấp nước tại khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG CẤP NƯỚ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện phương án phân vùng cấp nước tại khu vực ...
 • Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG CẤP NƯỚC TẠI KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH NINH THUẬN
 • I. MỤC TIÊU.
 • II. CƠ SỞ PHÁP LÝ.
 • III. NỘI DUNG PHÂN VÙNG CẤP NƯỚC.
 • 1. Vùng cấp nước khu vực nông thôn (Vùng A):
 • 2. Vùng cấp nước cho đô thị, du lịch, công nghiệp:
 • IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.
 • V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
 • 1. Giải pháp hiện nay:
 • 2. Giải pháp lâu dài: Về lâu dài, để đảm bảo đủ nguồn nước và chất lượng nước cung cấp cho nhu cầu sinh ...
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 92/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 92/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 92/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 92/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 92/QĐ-UBND

Đang cập nhật