Nghị quyết 254/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 254/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 254/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 254/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Đăng Ninh Ngày ban hành: 19/05/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 254/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Hòa Bình

  • NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ GIAO CHI TIẾT ...
  • Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
  • Điều 2. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 một số nguồn vốn như sau:
  • Điều 3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn nước ngoài như sau:
  • Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
  • Biểu số 01 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
  • Biểu số 02 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 30A HUYỆN ĐÀ BẮC NĂM 2020 ...
  • Biểu số 03 PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THU TỪ ĐẤT VÀ VỐN ĐẦU TƯ KHÁC NĂM 2020
  • Biểu số 04 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 254/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 254/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 254/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 254/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 254/NQ-HĐND

Đang cập nhật