Văn bản khác 1526/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1526/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 1526/KH-UBND năm 2020 về hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 Số hiệu: 1526/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam Ngày ban hành: 29/04/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Kế hoạch 1526/KH-UBND năm 2020 về hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

  • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2030
  • I. Mục tiêu
  • 1. Mục tiêu chung
  • 2. Mục tiêu cụ thể
  • II. Nhiệm vụ, giải pháp
  • 1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa ...
  • 2. Thu gom, phân loại, tập kết, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ...
  • III. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1526/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1526/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1526/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1526/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1526/KH-UBND

Đang cập nhật