Quyết định 1104/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1104/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2020 về đóng, điều chỉnh, cấp mới mã định danh của các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 1104/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Chương Ngày ban hành: 19/05/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2020 về đóng, điều chỉnh, cấp mới mã định danh của các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hòa Bình

  • Điều 2. Đóng mã định danh của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn và các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1104/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1104/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1104/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1104/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1104/QĐ-UBND

Đang cập nhật