Quyết định 1379/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1379/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Số hiệu: 1379/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp Ngày ban hành: 05/05/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hành chính tư pháp

Mục lục Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 14 tháng ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Hình thức phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 4. Phối hợp trong việc lập Biên bản trẻ em bị bỏ rơi và tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào cơ sở nuôi ...
 • Điều 5. Phối hợp trong việc rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi
 • Điều 6. Phối hợp trong việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em
 • Điều 7. Phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 8. Phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 9. Phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài
 • Điều 10. Phối hợp trong việc quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải ...
 • Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng và các cơ quan có ...
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 18. Trách nhiệm của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; Báo Đồng Nai
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 20. Kinh phí thực hiện
 • Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1379/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1379/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1379/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1379/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1379/QĐ-UBND

Đang cập nhật