Thông tư 61/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 61/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 22/06/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; PHÍ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT ...
  • Điều 1. Mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
  • Điều 2. Mức thu, nộp phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy
  • Điều 3. Mức thu, nộp lệ phí cấp Căn cước công dân
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2020/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 61/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 61/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 61/2020/TT-BTC

Đang cập nhật