Quyết định 886/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 886/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 886/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 886/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 23/06/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 886/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH BẠC LIÊU THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với ...
 • I. TÊN, PHẠM VI, THỜI KỲ QUY HOẠCH
 • II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH
 • III. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
 • IV. NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH
 • V. PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH
 • VI. THÀNH PHẦN, CHI PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 886/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 886/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 886/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 886/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 886/QĐ-TTg

Đang cập nhật