Quyết định 647/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 647/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 647/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông Số hiệu: 647/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trương Thanh Tùng Ngày ban hành: 11/05/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 647/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu chủ yếu ...
  • 1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2020:
  • 2. Kế hoạch thu hồi đất:
  • 3. Kế hoạch chuyên mục đích sử dụng đất:
  • 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
  • Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Đắk Glong có trách nhiệm:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 647/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 647/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 647/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 647/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 647/QĐ-UBND

Đang cập nhật