Thông tư 09/2020/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2020/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 09/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 09/2020/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 10/06/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 09/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BYT NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA BỘ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành.
 • PHỤ LỤC I THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC
 • 1. Giới thiệu chung
 • 2. Phạm vi hướng dẫn của tài liệu
 • 3. Giải thích thuật ngữ
 • 4. Các nguyên tắc chung
 • 5. Quy định về phân phối thuốc
 • 6. Tổ chức và quản lý
 • 7. Nhân sự
 • 8. Hệ thống chất lượng
 • 9. Nhà xưởng, kho tàng và bảo quản
 • 10. Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị
 • 11. Bao bì vận chuyển và ghi nhãn trên bao bì
 • 12. Gửi hàng/giao hàng và tiếp nhận
 • 13. Vận chuyển và thuốc trong quá trình vận chuyển
 • 14. Hồ sơ, tài liệu
 • 15. Đóng gói lại và dán nhãn lại
 • 16. Khiếu nại
 • 17. Thu hồi
 • 18. Sản phẩm bị trả lại
 • 19. Thuốc giả
 • 20. Hoạt động theo hợp đồng
 • 21. Tự kiểm tra
 • PHỤ LỤC II THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • 1. Giới thiệu
 • 2. Quản lý chất lượng
 • 3. Tổ chức và nhân sự
 • 4. Khu vực bảo quản
 • 5. Mua sắm, kho bãi và bảo quản
 • 6. Thiết bị
 • 7. Hồ sơ, tài liệu
 • 8. Đóng gói lại và dán nhãn lại
 • 9. Khiếu nại
 • 10. Thu hồi
 • 11. Nguyên liệu bị trả lại
 • 12. Xử lý nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn
 • 13. Xuất kho và vận chuyển
 • 14. Hoạt động hợp đồng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2020/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2020/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2020/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2020/TT-BYT

Đang cập nhật