Văn bản khác 40/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 40/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 về hành động ứng phó với vi rút cúm gia cầm H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Số hiệu: 40/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng Ngày ban hành: 13/03/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 về hành động ứng phó với vi rút cúm gia cầm H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI VI RÚT CÚM GIA CẦM H5N1 VÀ CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM NGUY HIỂM TRÊN GIA CẦM ...
 • I. TỔNG QUAN
 • II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 • III. MỤC TIÊU
 • IV. GIẢI PHÁP CHUNG
 • 1. Phương pháp tiếp cận
 • 2. Giải pháp chung
 • V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
 • 1. Tình huống 1: Chưa phát hiện vi rút Cúm A/H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm, môi ...
 • 2. Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút Cúm A/H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm và môi ...
 • 3. Tình huống 3: Phát hiện vi rút Cúm A/H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm hoặc môi ...
 • 4. Tình huống 4: Phát hiện vi rút Cúm A/H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm hoặc môi ...
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Ban Chỉ đạo tỉnh
 • 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • 3. Các sở, ban ngành cấp tỉnh
 • 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
 • 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 40/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 40/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 40/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 40/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 40/KH-UBND

Đang cập nhật