Thông tư 60/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 60/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Số hiệu: 60/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 19/06/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 60/2020/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 60/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 60/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 60/2020/TT-BTC

Đang cập nhật