Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành Số hiệu: 01/2020/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 26/06/2020 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
 • Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2016 ...
 • Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên ...
 • MỤC LỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
 • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
 • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
 • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
 • LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TÀI CHÍNH ĐẢNG
 • HỒ SƠ CHUNG
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN

Đang cập nhật