Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 17/2020/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 29/06/2020 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN QUỐC GIA VỀ NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ ...
 • QUY ĐỊNH CHUẨN QUỐC GIA VỀ NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 • A. MỤC ĐÍCH
 • B. HỆ THỐNG KÍ HIỆU NGÔN NGỮ VIỆT NAM
 • I. Bảng quy ước mũi tên
 • II. Bảng kí hiệu chữ cái và các dấu thanh (bảng chữ cái ngón tay)
 • III. Bảng kí hiệu chữ số
 • IV. Danh mục từ ngữ kí hiệu
 • 1. Một số lưu ý khi thực hiện kí hiệu
 • 2. Danh mục từ ngữ kí hiệu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

Đang cập nhật