Văn bản khác 370/KH-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 370/KH-BGDĐT

Tiêu đề: Kế hoạch 370/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 370/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 08/06/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Hình sự

Mục lục Kế hoạch 370/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • III. PHỤ LỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2019 ...
 • I Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị
 • II Tổ chức rà soát, hoàn thiện thể chế về phòng, chống ma túy của ngành Giáo dục
 • III Xây dựng nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy đối với người học
 • IV Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, nhất ...
 • V Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 370/KH-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 370/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 370/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 370/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 370/KH-BGDĐT

Đang cập nhật