Quyết định 1399/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1399/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 1399/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Số hiệu: 1399/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 26/06/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1399/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1399/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1399/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1399/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1399/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật