Thông tư 69/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 69/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 69/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 22/06/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc kiểm tra
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Thẩm quyền kiểm tra
 • Điều 4. Nội dung kiểm tra
 • Điều 5. Đối tượng kiểm tra
 • Điều 6. Hình thức kiểm tra
 • Điều 7. Phương pháp kiểm tra
 • Điều 8. Quy trình kiểm tra
 • Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên đoàn kiểm tra
 • Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của đối tượng kiểm tra
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 69/2020/TT-BCA để xử lý: