Thông tư 70/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 70/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 70/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 22/06/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG AN NHÂN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng hệ thống
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Đăng ký, cấp phép theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
 • Điều 5. Nhân sự quản lý, sử dụng hệ thống
 • Điều 6. Hồ sơ quản lý, sử dụng hệ thống
 • Điều 7. Vận hành hệ thống
 • Điều 8. Bảo dưỡng hệ thống
 • Điều 9. Xử lý tình huống khi hệ thống gặp sự cố, hỏng hóc
 • Điều 10. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống
 • Điều 11. Điều chuyển, thanh lý, bán hệ thống
 • Điều 12. Chế độ tài chính đối với công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, quan trắc môi trường và cải ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Y tế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01. Sổ nhật ký vận hành hệ thống
 • Mẫu số 02. Sổ nhật ký bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống
 • Mẫu số 03. Báo cáo về việc quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 70/2020/TT-BCA để xử lý: