Hướng dẫn 132-HD/BTGTW

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 132-HD/BTGTW

Tiêu đề: Hướng dẫn 132-HD/BTGTW năm 2020 về Báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Số hiệu: 132-HD/BTGTW Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký: Lê Mạnh Hùng Ngày ban hành: 10/04/2020 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 132-HD/BTGTW để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 132-HD/BTGTW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 132-HD/BTGTW

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 132-HD/BTGTW

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 132-HD/BTGTW

Đang cập nhật