Nghị quyết 104/2020/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 104/2020/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 104/2020/QH14 về gia nhập Công ước 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức do Quốc hội ban hành Số hiệu: 104/2020/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 08/06/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động

Mục lục Nghị quyết 104/2020/QH14 về gia nhập Công ước 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức do Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 105 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
 • Điều 1. Gia nhập điều ước quốc tế
 • Điều 2. Áp dụng điều ước quốc tế
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện điều ước quốc tế
 • Điều 4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết
 • PHỤ LỤC CÔNG ƯỚC SỐ 105 VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC (1957)
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Điều 8
 • Điều 9
 • Điều 10
 • C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)
 • Article 1
 • Article 2
 • Article 3
 • Article 4
 • Article 5
 • Article 6
 • Article 7
 • Article 8
 • Article 9
 • Article 10
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 104/2020/QH14 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 104/2020/QH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 104/2020/QH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 104/2020/QH14

Đang cập nhật