Thông tư Khongso

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư Khongso

Tiêu đề: Dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: *** Ngày ban hành: 02/07/2020 Lĩnh vực: Quốc phòng, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư Khongso để xử lý:

Tin tức về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư Khongso

Đang cập nhật