Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh Ngày ban hành: 16/06/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật