Quyết định 415/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 415/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 415/QĐ-BHXH năm 2020 về sửa đổi Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội tại Phụ lục kèm theo Quyết định 999/QĐ-BHXH về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 415/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương Ngày ban hành: 13/03/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 415/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 415/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 415/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 415/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 415/QĐ-BHXH

Đang cập nhật