Văn bản khác 127/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 127/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 sơ kết thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 do thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 127/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn Ngày ban hành: 17/06/2020 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 sơ kết thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

 • KẾ HOẠCH SƠ KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 521/QĐ-TTG NGÀY 13/6/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “NGÀY HỘI ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG SƠ KẾT
 • III. PHƯƠNG PHÁP SƠ KẾT
 • IV. KHEN THƯỞNG
 • 1. Đối tượng khen thưởng
 • 2. Hình thức khen thưởng
 • 3. Tiêu chuẩn khen thưởng
 • 4. Số lượng khen thưởng
 • 5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 521/QĐ-TTG NGÀY 13/6/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ...
 • I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 • II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC “NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ”
 • IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
 • V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
 • Bảng 1 THỐNG KÊ SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 521 ...
 • Bảng 2 THỐNG KÊ SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 521 ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 127/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 127/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 127/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 127/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 127/KH-UBND

Đang cập nhật