Văn bản khác 38/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 38/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tỉnh Sóc Trăng Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Ngô Hùng Ngày ban hành: 09/03/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tỉnh Sóc Trăng

 • KẾ HOẠCH ĐÁP ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (COVID ...
 • I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 • II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
 • II. MỤC TIÊU
 • III. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH
 • IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
 • 1. Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập đầu tiên tại tỉnh Sóc Trăng
 • 2. Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong tỉnh Sóc Trăng
 • 3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 05 trường hợp mắc tại tỉnh Sóc Trăng
 • 4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng dân cư với trên 50 đến 500 trường hợp mắc tại tỉnh ...
 • 5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng dân cư với trên 500 trường hợp mắc tại tỉnh Sóc Trăng ...
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Ban Chỉ đạo tỉnh
 • 2. Sở Y tế
 • 3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
 • 4. Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan:
 • VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 38/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 38/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 38/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 38/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 38/KH-UBND

Đang cập nhật