Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND và 3755/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 20/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn Ngày ban hành: 19/06/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật