Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang Ngày ban hành: 29/06/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 và thay thế Quyết định số 11 ...
 • Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban ngành; ...
 • QUY CHẾ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ
 • Điều 4. Cơ quan thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi ...
 • Chương II
 • Mục 1. THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 5. Lập kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường
 • Điều 6. Thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu
 • Điều 7. Giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 8. Kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu
 • Điều 9. Cập nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 10. Lưu trữ, bảo quản dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Mục 2. CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 11. Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 12. Thẩm quyền về cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 13. Hình thức khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
 • Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Mục 3. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Kiểm tra
 • Điều 16. Xử lý vi phạm
 • Điều 17. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 19. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 20. Kinh phí thu thập, xử lý thông tin, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ ...
 • Điều 21. Xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã điều tra thu thập trước ngày quy chế này có hiệu ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật