Quyết định 621/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 621/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên Số hiệu: 621/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 02/07/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 621/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật