Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 30/2020/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 30/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa Ngày ban hành: 19/06/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 30/2020/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 và thay thế các Quyết định ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở ...
 • QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM, THU VÀ QUẢN LÝ TIỀN DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 3. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường
 • Điều 4. Thu và quản lý tiền học thêm trong nhà trường
 • Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 5. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan
 • Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục
 • Chương IV THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 10. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 11. Xử lý vi phạm
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 30/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật