Nghị định 84/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 84/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục Số hiệu: 84/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thời gian nghỉ hè của nhà giáo
 • Chương II PHONG TẶNG DANH HIỆU TIẾN SĨ DANH DỰ, GIÁO SƯ DANH DỰ
 • Điều 4. Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự
 • Điều 5. Phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự
 • Chương III CHUYỂN ĐỔI NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU GIÁO, TRƯỜNG MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤC SANG ...
 • Điều 6. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường ...
 • Điều 7. Chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không ...
 • Chương IV HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH VÀ MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG CHO ...
 • Điều 8. Học bổng khuyến khích học tập
 • Điều 9. Học bổng chính sách
 • Điều 10. Miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01 BẢN CAM KẾT
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
 • Mẫu số 04 DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN Năm ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 84/2020/NĐ-CP để xử lý: